سپنتا یزد

سپنتا مجری انحصاری سرویس ADSL مخابرات استان یزد. WWW.sepantayazd. ... ثبت نام ADSL · تمدید و خرید حجم · مشاهده ریز کارکرد · تعرفه ها. وایمکس. ثبت نام ...
X
X
X