آموزش نگهداری درست خرگوش - بیتوته

اگر در خانه از خرگوش نگهداری میکنید حتما باید بدانید که محل نگهداری خرگوش خانه ... در داخل خانه نگهداری شود که مهمترین آن ایجاد Pododermatitis در اثر راه رفتن بر روی ...
X
X
X