سونوی تفصیلی - آزمایشگاه نیلو

گريد جفت مقدار كليسفيكاسيون در جفت را مي‎رساند و كلاً 4 گريد داريم ... در پوشانده شدن قسمت قدامی مغز)، میکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص ...
X
X
X