حسابداری و حسابرسی - مناسب ترین منابع آزمون کارشناسی ارشدسال 1393

زبان تخصصی حسابداری - ( داوود اقوامی - انتشارات سمت ) ... از 15 سوال زبان عمومی 5 سوال آن مربوط به گرامر است که کتاب فوق برای آن کفایت .... نمونه سوالات حسابرسی.
 • ● نمونه سوالات دانشگاهی - ادبیات
  • ادبیات - نمونه سوالات دانشگاهی - به وبلاگ خودتون خوش آمدین - ادبیات. ... حماسه های ایلیاد و ادیسه و مهابهاراتا ورامایانا متعلق به چه اقوامی است. بلاغت را تعریف کنید ... 6-کند هر آینه غیبت حسود کوته دست که در مقابله گنگش بود زبان مقال.
   adabiat2009.blogfa.com
 • ● تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع - نمونه سوالات دروس تخصصی
  • نمونه سوالات درس غوریان وخوارزمشاهیان (دانشگاه پیام نور)باجواب. ۱-قطب الدین محمد فرزند دوم .... زبان تخصصی انگلیسی (ضریب 4) (دو مورد اول در بازار موجود نیست). 1.
   www.mirjalilismj.blogfa.com
 • ● حسابداری
  • ... نمونه سوال حسابداری صنعتی 1 » نمونه سوال ... عنوان سوال. ضرایب. تعداد سوال در آزمون آزاد. تعداد سوال در آزمون دولتی. زبان. 2. 20 ... دکتر داوود اقوامی .