کیت تعیین روز تخمک گذاری

برای اندازه‌گیری LH Surge می‌توان از کیت‌های تعیین روز تخمک گذاری ...... از روز10 پریودی از کیت مکس 14 استفاده کردم تا به امروز که روز 19 هست, ...
X
X
X