سامانه ثبت نام و اعلام نتایج

به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج اداره کل آموزش و پرورش استان خوش آمدید . توسط این سامانه شما می ... آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه (پایه هفتم )94-93.
X
X
X