پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

razi university. ... تعطيلي استخر دانشگاه رازي. 1393/3/11 ... پيام تسليت مديريت دانشگاه به مناسبت رحلت عالم پارسا حضرت آيت الله محمدحسين معصومي زرندي.
X
X
X