دستگاه بدنسازی 22 کاره خانگی (چند کاره) تهران 1481781 - شیپور

دستگاه بدنسازی چند کاره و خانگی توراس تایوان شامل 24 ماه گارانتی و 8 سال خدمات می باشد. دستگاه به همراه 5 قطعه کمکی و 120 پند وزنه استانرارد می باشد (( دستگاه نو ...
X
X
X