نتایج نهایی مسابقات انفرادی هفتمین جشنواره ورزشی پرستاران اعلام شد

دومیدانی 100 متر بانوان زیر 30 سال. 1- راضیه چگنی از قزوین. 2- زهره صالحی از اصفهان. 3- خاطره جباری از سقز. دومیدانی 100 متر بانوان 30 تا 40 سال.
X
X
X