گروه مواد غذایی محسن

رشد 5 درصدی تولید برگ سبز چای/ تاکنون یک ششم وجه خرید چای به چایکاران پرداخت شده است ... کشاورزی، موادغذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته با حمایت گروه مواد غذایی محسن آغاز به کار کرد .... استاندارد جدید وزارت بهداشت برای واردات برنج در سال ۹۳.
X
X
X