عمل سزارین | MiniBazi.ir - بازی آنلاین فلش

سزارین یک روش زایمان غیر طبیعی است که در آن با برش در دیواره شکم و رحم مادر نوزاد ... بای بای همه ی بچه های ایران زمین***بازیه آنلاین عمل جراحی دست رو هم برین بای.
X
X
X