دانشگاه محقق اردبیلی

اتوماسيون اداری · درخواست اکانت اينترنت و ايميل دانشگاه · سيستم اتوماسيون تغذيه · فيش و حکم ... جلسه توديع و معارفه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبيلی ...
X
X
X