جواب تمرین های فیزیک فصل اول - سلام به همه عزیزان

جواب تمرین های فیزیک فصل اول(جمعه 87 اسفند 16 ساعت 10:56 عصر ). پاسخ دهید وتمرینات پایانی فصل 1 : (انرژی). 1 – توپی را که در روی زمین است و حرکت می کند،  ...
X
X
X