انسان وحشی حیوان وحشی - آپارات

وقتی انسان به زادگاه و محل اولیه زندگی خودش یعنی دل طبیعت برمیگرده. راست میگن که هر چیزی به اصلش برمیگرده البته بگذریم که احتمالا این یارو ...
X
X
X