عوارض قرص‌هاي ضدبارداري - تبیان

... جلوگیری از بارداری بر پایه روش‌های هورمونی، اغلب با عوارضی جسمی و حتی روحی همراه ... چه کسانی نبايد قرص ضد بارداري بخورند؟ ... می‌کند: به نظر می‌رسد این عوارض جانبی در اکثر موارد پس از مدتی استفاده از این قرص‌ها از بین می‌روند.
X
X
X