آشنایی کامل با آمپول سوماتروپين (سوما) - ایرانی فیتنس

عوارض‌ جانبی‌: هر امپول و هورمون علاوه بر سودش ضرر بسیاری ام داره (اگه بخوای حرفه ای کار کنی خوب سود مهم و ضررش کمرنگ میشه واست ) سوما قبل ...
X
X
X