آشپزي هاي من - میز تولد من

ميز عصرانه ي تولد پارسال دريا:(ماكاروني/ساندويچ /سالاد كاهو/ژله تخم مرغي). ميز تنقلات: ميز شام امسال :البته بيشتر مهمان ها بزرگ تر ها بودند ولي چون تولد بچه ها بود ما ...
X
X
X