کناف

در این روش کلیه المانهای قائم و افقی به کار رفته در سقف کاذب کناف محاسبه میگردد : (A+B+C+D) .... گاهی در میان مردم پانل های گچی کناف را گچ برگ نیز می نامند. .... است) ٬ T60 (که 600 میلی متر است) و اتصالات آویز ( آویز فنر دوبل ) تشکیل می شود .
X
X
X