دانلود Luxand Blink! v2.4 for Win 7 & vista - نرم افزار تشخیص چهره برا

تکنولوژی پیشرفته ی تشخیص صورت توسعه یافته توسط کمپانی Luxand قابلیت تشخیص چهره ی کاربران را حتی با وجود مدل موی جدید، مدل ریش و سبیل متفاوت و .
X
X
X