کتاب پندار خدا (توهم خدا) - ریچارد داوکینز

کتاب توسط «ا. فرزام» به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در اینترنت موجود است. دانلود ترجمۀ فارسی کتاب توهم خدا (PDF) مروری بر کتاب توهم خدا (پندار خدا) ...
X
X
X