کوشا |بازاریابی، فروش، پخش

این Road Show به منظور معرفی و آشنایی کاربرد چسب جوش میاکر از سری محصولات ... محصولات را نیز اهدا می کنند که در صورت تمایل از نمایندگی های نیو خرید نمایند.
X
X
X