اولین مرجع بازی جنگ قبایل

کارگر چهارم در بازی clash of clans کلش آف کلنز اندروید نیاز به ۱۰۰۰ جم و کارگر پنجم ... نقشه های برتر برای ساختمان اصلی سطح ۱۰ (TownHall lvl 10) – بخش اول + 50.
X
X
X