آبادان نیوز - اخبار آبادان

آبادان نیوز:استخدامی فاز دو پالایشگاه آبادان چه شد؟به گزارش پایگاه خبری آبادان نیوز با تبلیغات زیاد مسئولین استخدامی فاز دو آبادان بصورت اینترنتی شروع شد  ...
X
X
X