طبس

بازدیدمدیرآموزش وپرورش طبس از آزمون مهارت های هفت گانه. بازدید :421. ۱۳۹۳/۰۳/۲۲. اهدای دیپلم افتخاری به یکی ازجانبازان دفاع مقدس توسط مدیرآموزش وپرورش طبس.
X
X
X