⁂..تقدیر خوبان تنهائی ست..⁂ - مطالب مرداد 1391

روی قبر ما و دلمان می شکند از لایه های خاکی که سنگ قبرمان را در مرور زمان می پوشاند .... و متون - اندروید (رایگان) اختصاصی سایت · پیش نمایش تمام فایلهای ویدیویی را ...
X
X
X