مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور

به اطلاع كليه فرهنگيان محترم پذيرفته شده در آزمون اعزام سال هاي 85-87-89-90-91 مي رساند در طي ماه هاي خرداد ، تير و مرداد ماه 93 اداره اعزام اين مركز در حال سازماندهي مدارس ...
X
X
X