همسر یک میلیارد، فرزند خوانده اش را به پرورشگاه بازگرداند - اخبار ...

برای مثال، مونیکا همیشه به یکی از پرورشگاه های شهر بخارست سر می زد و از احوال کودکان یتیم جویا می شد. در یکی از این بازدیدها، او با پسر بچه ای 3 ساله به نام الکس گابریل آشنا می شود و به شدت به او علاقه پیدا می .... ورژن منطقه ای.
X
X
X