چگونه به موهایمان حنا بزنیم | pHow.ir

دستور آماده کردن آن ساده است: یک مایع اسیدی و پودر حنا. می توانید از آب لیمو (یا ... روش های دیگری نیز برای استفاده از حنا وجود دارد. (قسمت “نکات” را ...
X
X
X