نظرات دوستان درمورد دکترهای زنان و زایمان در اصفهان - صفحه 1 ...

لاپراسکوپی رو کتایون طلیعه خیلی خوب انجام میذه شنیدم اولین کسی که تو اصفهان ..... در مورد دکتر طلیعه من 3 تا از اشناهامون پیشش زایمان کردن .
X
X
X