آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال 93- «ای استخدام»

۱۸ تیر ۹۳ – آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی ۱۰تیر ۹۳ – شرایط جدید معافیت کفالت خدمت سربازی اعلام شد ۷تیر ۹۳- ...
X
X
X