سفرنامه ایرانگردی علی - فیلبند

فیلبند - ایران را بگردیم. ... با ادامه مسیر از دور روستای زیبای معروف سنگ چال نمایان شد با ویلاهای رنگارنگ و جنگل های انبوه ، به هر سمتی که  ...
X
X
X