معرفی کلن های ایرانی در بازی clash of clans کلش آف کلنز و شرایط ...

حتما بیاید و به جمع ما به پیوندید خواهشا اگه دیدید کلن زیاد بزرگ .... در عرض کمتر از 3-4 ساعت از شروع روز وار (جنگ،حمله) 45 ستاره کلن وار رو ...
X
X
X