پژوهشگاه شاخص پژوه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه ، پس از اعلام فراخوان عمومی آموزش تربیت مربی مدیریت بحران‌های طبيعي دومین آزمون تعیین سطح علمي علاقه مندان به دوره ...
X
X
X