وب ضد هوادارای احسان علیخانی

اتاق گپ وب ضد احسان علیخانی ... علیخانی مجری پر طرفدار تلویزیون که بارها اورا در برنامه هایی مانند ماه عسل . .... بغض گلوم رو گرفت زمانی که در بازی امروز پرسپولیس و نفت به گزارشگر بازی اقای .... پاييز چقدر سنگيني داشت که مثل صاقه خم شديم.
X
X
X