عشق+موتورسنگین

نیروی G که یه موتور سنگین وارد میکنه با یه گاز اشتباه تبدیل به یک حادثه تلخ .... چند ماهی هست که دارم تلاش میکنم یه عکس دسته جمعی از همه ی بر وبچه های سنگین ...
X
X
X