تشخیص آزمایشگاهی ناباروری در زنان

مشكلات مربوط به دستگاه ايمني بدن و عوامل ايمونولوژيك نقش مهمي در ايجاد ..... از ازدواج هم از قرص ال دي استفاده كردم بعد قطع كردم تا تاثير قرص بر بدن ...
X
X
X