معرفی کلن های ایرانی در بازی clash of clans کلش آف کلنز و شرایط ...

برای اطلاع یافتن از هدیه کلش آف کلنز به یوزرهایش به مناسبت تولدش ..... در ضمن فقط تمام کسانی که نیرو های لول 4 شون کامل شده بیان و تاون حال ...
X
X
X