شهرام ناظری ۲۴۹ - آپارات

شهرام ناظری. ... یک تقلید صدای بسیار جذاب شهرام ناظری توسط حسن ریوندی. از شاهزاده . ۵۲۶ بازدید. ۰:۳۲ · تقلیبد صدای شهرام ناظری به همراه صدا سازی از حسن ریوندی.
X
X
X