پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

شنبه 18 آبان 1392. ادامه کلاسهای آموزشی تجربی انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران. موضوع : قانون موجر و مستاجر بحث تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها ...
X
X
X