شرکت مخابرات استان کردستان

شرکت مخابرات استان کردستان. ... راهنمای مشترکین ... سامانه مشتریان ADSL ... جهت پرداخت قبوض تلفن ثابت و پشتيباني اينترنت پر سرعت با 2020 تماس ...
X
X
X