دارالشفا(داروشناسی،درمان،گیاهان دارویی)

1) کپسول ونوستات (venostat) : ... 2) کپسول رولاکس : .... همچنين ممکن است بعنوان يکي از عوارض جانبي ساير مشکلات و اختلالات خوني ايجاد شود.
X
X
X