تاکستان - دانشگاه پیام نور قزوین

آدرس اینترنتی دانشگاه پیام نورتاکستان: http://takpnu.ac.ir. موقعیت جغرافیایی: شهرستان تاکستان در غرب استان قزوین قرار دارد و از شمال و شمال شرق به شهرستان ...
X
X
X