کندو | فضولگیر فیلمبردار آژیری برای اندروید

نگه داشتن سارقان و فضول ها از گوشی شما. وقتی قصد دارید ... این برنامه از سیستم قفل اندروید استفاده می کند و به هیچ وجه قابل نفوذ نیست.
X
X
X