خندوانه | شیرین طنز

که توسط رامبد و گروهش همخوانی میشه : ... نقد و بررسی برنامه ی طنز خندوانه ... متن شعر و فیلم آهنگ درخواستی شما را قرار دادم. .... افسار بخرید دانشمندان پس از کلی زور زدن و دود دادن فسفرهای بیچاره، از جایی که حدس ...
X
X
X