دکتر عالیا صابری - پزشکان گیل

سرگیجه در کودکان (۱)/ دکتر شادمان نعمتی، دکتر عالیا صابری ... گوش و گلو و بینی، معاینات عصبی، ارزیابی‌های سنجش شنوایی (اودیومتری)، ...
X
 • دکتر هوشنگ گرامی. دانشیار،متخصص ENT. شناسه علمی و پژوهشی · طرح درس. دکتر رحمت اله بنان. دانشیار،متخصص ENT ... دکتر شادمان نعمتی.
  www.gums.ac.ir
 • ● و ﮔردن ﺑﯾﻧﯽ و ﺟراﺣﯽ ﺳر ، ﮔﻠو ، ﮔزارش ارزﺷﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﮔروﻩ ﮔو - سایت دانشگاه ...
  • دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻛﻮﺷﺎ، دﻛﺘﺮ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﻨﺎن، دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺴﮕﺮي، ... دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻘﻮي، دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮي، دﻛﺘﺮ ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻌﻤﺘﻲ. ﻓﺮوردﻳﻦ ..... ﺑﻴﻨﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب. ﮔﺮو.
   www.gums.ac.ir
 • ● جراحی پلاستیک و زيبايي
  • دکتر حمید عارف بورد فوق تخصصي جراحی پلاستیک و زيبايي. درباره دكتر عارف گالري عكس تماس با ما. معرفی سایت. پروفایل مدیر وبلاگ. عمل هاي پر طرفدار.
   www.dr-aref.blogfa.com
 • X