دکتر میترا مولائی نژاد - بهداشت باروری -

به هر حال توصيه مي کنم به يک متخصص ماهر کليه و مجاري ادرار مراجعه کنيد. .... ساعت پس از تست تخمکگذاري براي انجام سونوگرافي و چک اندازه فوليکول اقدام کنيد و در ...
X
X
X