ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور در پردیس دانشگاه خوارزمی (17-10 ...

رئیس پردیس دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: ثبت نام دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکورسراسری در دانشگاه خوارزمی روز دوشنبه 18 دی آغاز می شود.
X
X
X