طرز کار شیشه بالابرهای برقی :: وان کار - 1Car

این ابزار جالب قلب سیستم شیشه بالابرهای برقی است. ... اگر راننده دکمه‎ی تنظیم آیینه سمت شاگرد را فشار بدهد، واحد الکتریکی درب راننده بسته‌ای ...
X
X
X