آموزش استفاده از مسنجر بی تالک (BeeTalk) - بیتوته

طی درخواست های مکرر دوستان مبنی بر حذف کامل اکانت تانگو بر ان شدیم تا یک ... برای شما یک کد از طریق پیام ارسال میشود که با وارد کردن ان و زدن Continue وارد بی  ...
X
X
X