جزوه ادبیات بایگانی - کنکور

زنجیره تداعی معانی و تصویر سازی اثری ویژه از دکتر افشار. با عرض سلام ... در این جزوه به صورت اختصاصی در مورد واژگان هم آوا ( اما با معانی مختلف صحبت شده است. ) .
X
X
X